Individual and group education
COMPARISON TABLE

INDIVIDUALNE EDUKACIJE GRUPNE EDUKACIJE
BROJ POLAZNIKA 1 4 DO 7
INSTRUKCIJE MENTORA PUN FOKUS 1 NA 1 INSTRUKCIJAMA GRUPNE INSTRUKCIJE UZ INDIVIDUALNI RAD
TEORIJSKI DEO
PRAKTIČNI DEO RAD NA MODELIMA RAD NA MODELIMA
TOK OBUKE PRILAGOĐAVA SE POLAZNIKU DEFINISAN U SKLADU SA PLANOM I PROGRAMOM
PREZENTACIJE U PDF-U
TERMINI OBUKE TERMINI SE PRILAGOĐAVAJU POLAZNIKU U SKLADU SE PLANOVIMA OBUKE, UNAPRED DEFINISANI
FACEBOOK GRUPA ZA PODRŠKU TRAJNO DO 3 MESECA
INDIVIDUALNE KONSULTACIJE
NAKON OBUKE
DO 3 MESECA DO MESEC DANA
INDIVIDUALNE EDUKACIJE
BROJ POLAZNIKA 1
INSTRUKCIJE MENTORA PUN FOKUS 1 NA 1 INSTRUKCIJAMA
TEORIJSKI DEO
PRAKTIČNI DEO RAD NA MODELIMA
TOK OBUKE PRILAGOĐAVA SE POLAZNIKU
PREZENTACIJE U PDF-U
TERMINI OBUKE TERMINI SE PRILAGOĐAVAJU POLAZNIKU
FACEBOOK GRUPA ZA PODRŠKU TRAJNO
INDIVIDUALNE KONSULTACIJE
NAKON OBUKE
DO 3 MESECA
GRUPNE EDUKACIJE
BROJ POLAZNIKA 4 DO 7
INSTRUKCIJE MENTORA GRUPNE INSTRUKCIJE UZ INDIVIDUALNI RAD
TEORIJSKI DEO
PRAKTIČNI DEO RAD NA MODELIMA
TOK OBUKE DEFINISAN U SKLADU SA PLANOM I PROGRAMOM
PREZENTACIJE U PDF-U
TERMINI OBUKE U SKLADU SE PLANOVIMA OBUKE, UNAPRED DEFINISANI
FACEBOOK GRUPA ZA PODRŠKU DO 3 MESECA
INDIVIDUALNE KONSULTACIJE
NAKON OBUKE
DO MESEC DANA

Edukacije